Leonardo di ser Piero da Vinci, eller namnet han är mer känd som Leonardo da Vinci, är en italiensk konstnär som anses vara bland de allra mest kända konstnärerna genom tiderna. Han föddes på mitten av 1400-talet i Toscana, Italien och var även verksam inom andra områden, och inte endast konst. Han var nämligen även känd som en ingenjör, naturforskare, arkitekt, uppfinnare, filosof, musiker och matematiker. Dock var det konsten som gjorde honom mest känd. Framförallt målningarna ”Nattvarden” och ”Mona Lisa”.

Om da Vincis konst

Universalgeni är ett ord som kännetecknar personer med hög motivation, intelligens samt nyfikenhet. Det finns endast ett fåtal personer som har den kapacitet som krävs för att bli klassificerad som ett universalgeni. Förutom att en person behöver hög intelligens, nyfikenhet och motivation krävs det även att personen är begåvad inom flera specialområden. Leonardo da Vinci är en av de fåtal personer som klassificerades som universalgeni.

Det utmärkande med Leonardo da Vinci var hans nyskapande och nytänkande processer inom måleri, och även andra områden. Sfumato är ett exempel på en måleriteknik som han uppfann. Tekniken innebar att konturerna av ytorna på målningen suddades ut och i stort sett försvann. Det var alltså inte längre möjligt för ögat att utskilja målningens alla enstaka linjer. På enklare sätt kan sfumato förklaras som en typ av blandning av nyanser och färger som flyter samman och bildar en disig effekt. Leonardo da Vinci beskrev själv den tekniken som en målteknik som inte bestod av gränser eller linjer, utan blir mer som rök. Mona Lisa, hans mest kända målning, skildrar denna teknik. Framförallt syns det väldigt tydligt vid övergångarna mellan skuggorna och ljuset.