Hur du som företagare väljer att inreda ditt kontor är alltid ett medvetet val. Även om du inte bryr dig om hur kontoret är inrett är det också ett val, och det säger någonting om dig och ditt företag. Och kanske är det den bild som du vill förmedla till kunderna. Hur du väljer att inreda ditt kontor är en del av företagets kommunikation med sina kunder.

Det finns en anledning till att till exempel advokatbyråer eller revisionsbyråer ofta har en relativt strikt inredning – det är den bild som man vill förmedla till sina klienter. Man följer strikt de regler som finns och har kontroll på vad man gör. Detsamma gäller för en bilverkstad, vars kontor ofta kan upplevas som något rörigt och till och med kanske något smutsigt. Det är den bild som bilverkstaden vill förmedla till sina kunder; “här arbetar vi hårt i verkstaden för våra kunder och vi sitter inte och latar oss på kontoret hela dagarna”.

Tänk igenom vilken bild som du vill förmedla

Driver du en verksamhet där du löpande får besök av kunder på kontoret är kontorsinredningen minst lika viktig som övrig kommunikation, i form av exempelvis företagets webbplats, informationsbroschyrer med mera. Tänk därför noggrant igenom vilket budskap som du vill att företagets inredning ska ge till kunderna, och om det är det budskap som den nuvarande inredningen ger. Är skillnaden alltför stor mellan dessa två, måste du förr eller senare agera och investera i en ny inredning.

Företagslån för att inreda kontoret

Har företaget inte tillräckliga medel bör du överväga att ansöka om ett företagslån för att kunna köpa en ny inredning till kontoret. Att använda ett företagslån för att inreda ett kontor är inte på något sätt sällsynt eller anmärkningsvärt. Tvärtom är det vanligt att företag lånar pengar för att investera i företagets inredning. Idag är det dessutom enkelt att ansöka om ett företagslån via internet och som regel finns pengarna på företagets konto redan inom några dagar.

Att lägga pengar på inredningen är inte något som du gör för att det ska vara “trevligt på kontoret” eller liknande. När du väljer att investera i en ny inredning är syftet att företaget ska tjäna mer pengar och inte något annat. Enkelt förklarat ska inredningen förmedla en bild av företaget till kunderna som leder till att kunderna i slutändan köper mer av företagets varor eller tjänster.

Anlita professionell hjälp

Inredning och design är ett komplicerat område och det är ett område där många känner sig kallade men få är utvalda. Det gäller framförallt företagsinredning där du med hjälp av inredningen vill förmedla en viss bild eller ett visst budskap till kunderna. Är du inte utbildad inredningsarkitekt bör du absolut inte hantera det på egen hand. Anlita istället en professionell inredningsarkitekt; då kan du vara säker på att inredningen kommer att ge det budskap som du önskar och att företaget får valuta för pengarna.